Vlastivědné muzeum Jesenicka na semináři Muzeum škole - škola muzeu

Vlastivědné muzeum Jesenicka na semináři Muzeum škole - škola muzeu

23.09.2019
Dne 23. září se zúčastnili pracovníci Vlastivědného muzea Jesenicka semináře Muzeum škole - škola muzeu, který pořádala Asociace muzeí a galerií v Muzeu hlavního města Prahy.

Seminář zahájil úvodní přednáškou Mgr. Pavel Rušar, který hovořil o specificích muzejní edukace v prostředí regionálního vlastivědného muzea, zmínil nejenom tradiční formy vzdělávání jako jsou přednášky, exkurze a edukační programy, ale snažil se přítomné - muzejní pedagogy z dohromady asi dvaceti institucí - nalákat na nové vzdělávací formy jakou jsou T-praxe, T-expedice nebo minikurzy. Právě takovéto vzdělávací moduly v posledních dvou letech muzeum společně se členy projektu TALNET zaměřeného na nadané žáky pilotně odzkoušelo.

Účastníci pražského semináře si následně mohli vybrat jeden z modulů zaměřených na konkrétní ukázky, kde vedle kolegů z jiných muzeí zaměstnanci a spolupracovníci jesenického muzea nabídli zejména tři témata - jako ukázku práce se středoškolskými studenty představili absolventi tzv. T-praxí ve VMJ Vojtěch Kuna a Marek Palys vzdělávací program spočívající v přípravě výstavy, a to od koncepce, přes výběr sbírkových předmětů až po grafické zpracování plakátů, ekonomické záležitosti a zahájení výstavy vernisáží. Externí spolupracovnice muzea Mgr. Světluše Smékalová zase vtáhla účastníky své části workshopu do prostředí entomologického minikurzu, na kterém pedagog ze základní školy společně s biologem z muzea v třídenním badatelském programu seznamovali žáky druhého stupně základní školy s entomofaunou regionu nikoliv ve školních třídách, ale v terénu. A workshop zakončil ředitel muzea Pavel Rušar ukázkou historické stolní hry, kterou lze hrát s žáky prvního stupně a stimulovat v nich "zvídavé otázky" k historii jejich regionu.

Fotografie
Vlastivědné muzeum Jesenicka na semináři Muzeum škole - škola muzeu
Vlastivědné muzeum Jesenicka na semináři Muzeum škole - škola muzeu
Vlastivědné muzeum Jesenicka na semináři Muzeum škole - škola muzeu
Vlastivědné muzeum Jesenicka na semináři Muzeum škole - škola muzeu