Jesenické hrady v regionální mytologii (přednáška)

Jesenické hrady v regionální mytologii (přednáška)

05.09.2019
5. září 2019, Vinárna Zdravá kavárna, přednášel Mgr. Matěj Matela

Jen málokde v České republice najdeme tak hustou soustavu zřícenin strážních hrádků jako právě v Jeseníkách. Mezi pevnými kamennými zdmi však v dávné minulosti nepřebývali pouze poctiví a loajální strážci dbající na bezpečný průjezd kupeckých vozů, ale také loupeživí rytíři a všelijací zlotřilí jedinci, z nichž mnozí využívali pomoci samotného pekla... Jakým způsobem původní obyvatelé interpretovali pohnuté dějiny Koberštejnu, Edelštejnu, Rabenštejnu či krnovského Cvilína a jak se historická skutečnost liší od fikce, o tom pojednávala další ze série přednášek Matěje Mately.

Fotografie
Jesenické hrady v regionální mytologii (přednáška)
Jesenické hrady v regionální mytologii (přednáška)
Jesenické hrady v regionální mytologii (přednáška)
Jesenické hrady v regionální mytologii (přednáška)
Jesenické hrady v regionální mytologii (přednáška)
Jesenické hrady v regionální mytologii (přednáška)
Jesenické hrady v regionální mytologii (přednáška)