Hornictví v pověstech Jeseníků (přednáška)

Hornictví v pověstech Jeseníků (přednáška)

27.06.2019
27. června 2019, Vinárna Zdravá kavárna, přednášel Mgr. Matěj Matela

Dobývání nerostných surovin hraje v dějinách našeho kraje nezastupitelnou úlohu, v podstatě lze říci, že stálo za „začátky kultury v původní divočině Jeseníků“, jak píše Josef Lowag. Hornictví tedy zákonitě silně ovlivnilo podobu zdejší mytologie. Nebyli to však pouze horníci, kdo v potu tváře vydobýval z tvrdých jesenických hor zlato a železnou rudu – pomocníky i ochránci jim byli škaredí gnómové a koboldi… Za tajemnými příběhy ze starých štol jsme se vydali spolu s Matějem Matelou, odborným pracovníkem VMJ. Tedy zdař Bůh!

Fotografie
Hornictví v pověstech Jeseníků (přednáška)
Hornictví v pověstech Jeseníků (přednáška)
Hornictví v pověstech Jeseníků (přednáška)
Hornictví v pověstech Jeseníků (přednáška)
Hornictví v pověstech Jeseníků (přednáška)
Hornictví v pověstech Jeseníků (přednáška)
Hornictví v pověstech Jeseníků (přednáška)
Hornictví v pověstech Jeseníků (přednáška)