Komentovaná prohlídka zříceniny hradu Kaltenštejn přilákala pět desítek účastníků

Komentovaná prohlídka zříceniny hradu Kaltenštejn přilákala pět desítek účastníků

15.06.2024
V sobotu 15. června 2024 se setkali účastníci v počtu cca 50 osob na komentované prohlídce hradu Kaltenštejn, jež proběhla v rámci Evropských dní archeologie.

Odborní pracovníci Oddělení archeologie Slezského zemského muzea a Vlastivědného muzea Jesenicka seznámili posluchače s historií a stavebním vývojem hradu, dále představili techniku a postupy používané při nedestruktivním průzkumu terénu, který na tomto sídle již několik let probíhá. Na celkem pěti zastaveních se tak návštěvníkům prezentovaly výsledky několikaleté práce těchto institucí na jedné z nejkrásnějších zřícenin celého Jesenicka.

Fotografie
Foto SZM
Foto SZM
Foto SZM
Kaltenštejn 2024.jpeg