Přednáška představila projevy protestantismu na Jesenicku v 16. století

Přednáška představila projevy protestantismu na Jesenicku v 16. století

16.05.2024
Ve čtvrtek 16. května proběhla v Rytířském sále Vodní tvrze přednáška Mgr. Jana Petráska „Luterské zpustošení“ v biskupově knížectví. Reformace v 16. století na Jesenicku, která posluchačům představila pramenné stopy v záležitosti projevů protestantismu v regionu a možnou interpretaci vlivu a rozsahu reformovaného náboženského učení.

Po obecném úvodu a představení historie reformace jak v širším záběru v celém Slezsku, tak v užším v případě biskupské Nisy, se přednášející věnoval záležitosti manželství či konkubinátu některých místních kněží, které nutně nemuselo (a zřejmě ani neznamenalo) vykročení mimo tehdejší katolickou praxi. V druhé části přednášky postavené na vlastním badatelském výzkumu již byly představeny některé skutečné projevy reformace v místech, jako byl Jeseník, Bílá Voda či Ondřejovice s přifařenými Vlčicemi.

Fotografie
Foto Jitka Hnilová
Foto Jitka Hnilová
LPustošení-jpeg zm.jpg