Přírodovědná soutěž Zlatý list proběhla opět také ve Vodní tvrzi

Přírodovědná soutěž Zlatý list proběhla opět také ve Vodní tvrzi

03.05.2024
Dne 3. května 2024 se ve SVČ DUHA Jeseník konalo základní kolo dnes již tradiční přírodovědné soutěže Zlatý list.

Děti porovnávaly své znalosti v deseti různých disciplínách, jako např. práce pro přírodu, obratlovci, bezobratlí, houby či astronomie. Vlastivědné muzeum Jesenicka se zapojilo vytvořením stanoviště „ROSTLINY“ na nádvoří Vodní tvrze. Projektu se zúčastnilo 114 žáků základních škol z Jesenicka.

Fotografie
20240503_084937.jpg
20240503_103500.jpg
20240503_105747.jpg