Křest katalogu Historie Jesenicka ražená do kovu

Křest katalogu Historie Jesenicka ražená do kovu

23.04.2024
Jako 1. svazek nově založené edice „Katalog Z historických sbírek Jesenicka“ představil 23. dubna 2024 v Rytířském sále Vodní tvrze ředitel Vlastivědného muzea Jesenicka Pavel Rušar společné dílo člena České numismatické společnosti Květoslava Growky a historika VMJ Jana Petráska.

Autoři zpracovali dějinný obraz Jesenicka od 19. století do roku 1989 v numismatických, medailérských a faleristických památkách ze sbírky VMJ i spřátelených muzeí v Olomouci, Šumperku a Opavě. Posluchači se dozvěděli i krušné osudy muzejní numismatické sbírky a na několika ukázkách mohli vidět, jak se buduje sbírka nová a jakým způsobem probíhaly práce na katalogu samotném. Křtu se ujal Dr. Petr Holub, člen výboru České numismatické společnosti v Praze a předseda její pobočky ze Šumperka. K překvapení všech byl katalog pokřtěn nikoli obligátním šampaňským, ale s přihlédnutím k jeho tématu zasypán jednohaléřovými mincemi z let 1953–1960. Tóny klavíru v podání Josefíny Jankové přispěly k dobré náladě večera završeného autogramiádou.

Fotografie
20240423_180256.jpg
20240423_175301.jpg
20240423_181117.jpg
20240423_181029.jpg
20240423_175328.jpg
20240423_182544.jpg
20240423_183824.jpg
20240423_180914.jpg
20240423_183914.jpg
20240423_184941.jpg
20240423_184057.jpg
20240423_185242.jpg
20240423_193148.jpg
plakát numismatika.jpg