Vzpomínkové pásmo na slavného ortopeda dr. Adolfa Lorenze završeno

Vzpomínkové pásmo na slavného ortopeda dr. Adolfa Lorenze završeno

21.04.2024
U příležitosti 170. výročí narození otce moderní ortopedie Adolfa Lorenze připravilo VMJ spolu v městem Vidnava sérií vzpomínkových akcí, které měly místní veřejnosti přiblížit význam tohoto monumentálního rodáka.

Akce inicioval etnograf VMJ Matěj Matela, který se osobností A. Lorenze již řadu let zabývá a plánuje o ní vydat knížku. Po přednášce na téma „Adolf Lorenz a Vidnava. Dětství, vzpomínky, návraty“, jež proběhla ve čtvrtek 18. dubna ve Vodní tvrzi, odsloužil v neděli 21. dubna (přesně v den Lorenzových narozenin) pan farář Miroslav Kadlec ve vidnavském kostele svaté Kateřiny Alexandrijské zádušní mši, věnovanou právě Lorenzovi. Při kázání připomněl M. Matela význam Lorenze jako vědce, ale i jako člověka.

Následně, v 15.00 hod., proběhl u pamětní desky na náměstí pietní akt. Po krátkých slovech starosty Rostislava Kačory a M. Mately umístili ředitel VMJ Pavel Rušar spolu s panem starostou k desce velice hezké věnce, které následně posvětil pan farář Kadlec. O dva dny později, v úterý 23. dubna, pak přednáška o Lorenzově dětství a návratech do rodného kraje úspěšně proběhla rovněž ve vidnavském Domě partnerství.

Vlastivědné muzeum Jesenicka by tímto rádo co nejsrdečněji poděkovalo partnerům ve Vidnavě, jmenovitě panu starostovi Rostislavu Kačorovi, zastupitelce paní Bronislavě Mrvové, vedoucí informačního centra paní Monice Machů, panu faráři Miroslavu Kadlecovi a panu Františku Kreisingerovi, který je autorem fotografií.

Fotografie
Foto František Kreisinger
Foto František Kreisinger
Foto František Kreisinger
Foto František Kreisinger
Foto František Kreisinger
Foto František Kreisinger
Foto František Kreisinger
Foto František Kreisinger
Foto František Kreisinger
Foto František Kreisinger
Foto František Kreisinger
Foto František Kreisinger
Foto František Kreisinger