Muzeum v Clean Advantage programu

Muzeum v Clean Advantage programu

16.04.2024
S hrdostí sdílíme, že naše muzeum získalo certifikát Clean Advantage za rok 2023!

Certifikát prokazuje plnění závazku ke snižování uhlíkové stopy plynoucí z naší činnosti a k podpoře udržitelnosti. Každý litr propáleného paliva je kompenzován v rámci certifikovaných projektů. V důsledku tak dochází k omezení emisí oxidu uhličitého, čímž jsou efektivně snižovány dopady muzejního provozu na životní prostředí jak lokálně, tak globálně. Děkujeme Vám za podporu a slibujeme, že budeme dále vyhledávat efektivní cesty k ochraně naší přírody a krajiny.