Strategie rozvoje cestovního ruchu ve městě Jeseník 2025–2030

Strategie rozvoje cestovního ruchu ve městě Jeseník 2025–2030

04.04.2024
Ve dnech 7. března a 4. dubna 2024 se v Rytířském sále Vodní tvrze konal workshop pořádaný městem Jeseník, týkající se přípravy Strategie rozvoje cestovního ruchu ve městě Jeseník 2025–2030.

Workshop byl organizován společně s expertem pro oblast cestovního ruchu Ondřejem Špačkem a jeho odborným týmem ze skupiny KREIA group.

Byly prezentovány aktuální úvahy a cíle týkající se rozvoje cestovního ruchu ve městě a proběhla skupinová diskuze na mnoho témat, mimo jiné se jednalo o Rozmanitost nabídky cestovního ruchu, Ochrana přírodního, kulturního a historického dědictví města a okolí, Identifikace vhodných cílových skupin, Eliminace negativních dopadů overturismu aj.

Fotografie
20240307_145423.jpg
20240404_164310.jpg
Program workshop.jpg
Pozvánka Workshop 4.4.2024.jpg