Představení publikace Žulovská pahorkatina a Vidnavská nížina

Představení publikace Žulovská pahorkatina a Vidnavská nížina

04.04.2024
Ve večerních hodinách 4. dubna 2024 proběhlo v Rytířském sále Vodní tvrze v Jeseníku představení knihy Žulovská pahorkatina a Vidnavská nížina s podtitulem Vznik a vývoj malebné krajiny pod Rychlebskými horami.

V úvodu se autor publikace Martin Hanáček věnoval geologické stavbě Rychlebských hor a jejich severního podhůří. Poutavým vyprávěním obeznámil přítomné posluchače s utvářením krajiny Žulovska v období třetihor a čtvrtohor do současné podoby. V závěru pak shrnul podstatné informace o kaolínových jámách u Vidnavy, coby nejdůležitější kenozoické lokalitě studované oblasti. V následné diskuzi zodpověděl dotazy návštěvníků.

Fotografie
20240404_180238.jpg
20240404_182432.jpg
Foto František Kreisinger
20240404_180348.jpg
20240404_173818.jpg
20240404_185632.jpg
Foto Miroslav Trávníček
kniha Hanáček zm.jpg