První letošní vlastivědná vycházka po stopách historie jesenického průmyslu

První letošní vlastivědná vycházka po stopách historie jesenického průmyslu

30.03.2024
Sluncem prozářená velikonoční sobota zavedla účastníky vlastivědné vycházky VMJ za pozůstatky železáren v osadě Javorná a seznámila je také s historií průmyslové výroby v osadě Studený Zejf.

Jesenicko v 19. století nezůstalo stranou průmyslové revoluce a v jejím průběhu se zařadilo k nejvyspělejším oblastem habsburské monarchie. Vlastivědná vycházka, kterou vedl pracovník VMJ Pavel Macháček, začala v Ondřejovicích. Odtud se účastníci vydali údolím říčky Javorné, jež kdysi poháněla místní hamry, válcovny a další provozovny železáren, které zde v první polovině 19. století vybudovala firma Tlach a Keil. V zapadlém údolí Zlatohorské vrchoviny se tehdy vyráběly pozinkované plechy, které z Jesenicka mířily do řady významných evropských metropolí. Zlatý věk železáren v Javorné probíhal v letech 1840–1880, poté již zdejší provozovny zastaraly a dědici „otců zakladatelů“ přenesli těžiště výroby na Ostravsko. Za pomoci dobových fotografií si účastníci vycházky mohli udělat představu o tehdejší podobě osady a v terénu kolem cesty objevovat pozůstatky původních průmyslových objektů.

Výlet jarní přírodou zavedl účastníky ke kapli sv. Anny a lovecké chatě Karla Rudzinského. Odtud proti proudu Javorné zamířil k jejím pramenům na úbočí pod Rejvízem. Zde se trasa vycházky stočila do údolí potoka Chebzí, jenž ústí do řeky Bělé v osadě Studený Zejf. Cestou do údolí navštívili účastníci vycházky zrekonstruovanou kapličku v osadě Chebzí a seznámili se zdejšími chráněnými loukami, které jsou vyhlášeným biotopem s výskytem unikátních rostlinných a živočišných druhů. V závěru vycházky ve Studeném Zejfu přišly ke slovu opět dobové fotografie, umožňující porovnat minulost a současnost zdejší papírny a celulózky.

Fotografie
Foto Miroslav Trávníček
Foto Miroslav Trávníček
Foto Miroslav Trávníček
Foto František Kreisinger
Foto Miroslav Trávníček
Foto Miroslav Trávníček
Foto Miroslav Trávníček
Exkurze.jpg