Přednáška přiblížila vznik jednotných zemědělských družstev

Přednáška přiblížila vznik jednotných zemědělských družstev

15.03.2024
Dne 15. března 2024 se v Rytířském sále Vodní tvrze uskutečnila přednáška o jednotných zemědělských družstvech, která v době socialistické vlády přestavovala primární organizační jednotku československého zemědělství.

Návštěvníci byli přednášejícím, Bc. Kamilem Tomáškem, seznámeni s vývojem zemědělské výroby v širším kontextu a se stavem agrárního hospodářství v českých zemích v posledním období existence Rakouska-Uherska a za první republiky, kdy se družstevnictví, avšak v naprosto odlišné podobě, u nás objevilo poprvé a na rozdíl od pozdější formy se těšilo i značné oblibě.

Následně byla představena problematika vývoje zemědělství po roce 1945 a zvláště po únoru 1948, kdy již měla v rukou plně moc komunistická strana, provádějící od konce roku 1948 plánovanou restrukturalizaci zemědělské výroby po vzoru Sovětského svazu do formy velkovýrobních zemědělských družstev. Byly popsány důvody a důsledky první etapy „socializace vesnice“, jež skončila kvůli mnohým aspektům, včetně zásadního odporu velké části samotných hospodářů, těžkým neúspěchem.

Finální částí přednášky se pak stalo rozkrytí poslední fáze vývoje, jež ve výsledku dovedla koncem 50. a v 60. letech majoritní část doposud soukromě hospodařících zemědělců do područí jednotných zemědělských družstev, kde zůstaly „svázáni“ až do Sametové revoluce v listopadu 1989.

Fotografie
M. Trávníček 1.jpg
20240315_182658.jpg
20240315_180515.jpg
M. Trávníček 2.jpg
M. Trávníček 3.jpg
JZD zm.jpg