O zmizelém Jesenicku na půdě Univerzity volného času

O zmizelém Jesenicku na půdě Univerzity volného času

29.02.2024
Ve čtvrtek 29. února 2024 se v Kulturním, informačním a vzdělávacím centru STŘECHA ve Vrbně pod Pradědem v rámci projektu místní univerzity volného času uskutečnila přednáška pracovníka Vlastivědného muzea Jesenicka Pavla Macháčka „Zaniklé osady na Jesenicku“, která pojednávala o důvodech propadu venkovského osídlení na Jesenicku.

Po roce 1945 prošlo Jesenicko demografickou krizí. Zatímco v roce 1930 zde žilo 72 000 obyvatel, dnes jejich počet dosahuje jen 37 000. Drtivá většina původního německého obyvatelstva byla odsunuta po druhé světové válce a počet nově příchozích zdaleka nevyrovnal tuto ztrátu, přestože se stát snažil čelit vylidnění Jesenicka směřováním reemigrantů z Rumunska a válečných uprchlíků z Řecka do řídce osídleného pohraničí. V mnoha vesnicích počet obyvatel klesl pod 50 % předválečného stavu, a řada menších sídleních jednotek dokonce zanikla. Další populační regres nastal v 50. letech během nucené kolektivizace vesnice, kdy hospodáři opouštěli krachující JZD a odcházeli na průmyslové Ostravsko.

Fotografie
IMG_3061.jpg
IMG_3062.jpg
IMG_3020.jpg