Výstava zbraní a militarií ze sbírek muzea

Výstava zbraní a militarií ze sbírek muzea

04.03.2024
Vlastivědné muzeum Jesenicka využilo výzvy MK ČR na Podporu expozičních a výstavních projektů pro rok 2024 a požádalo o finanční podporu na vznik výstavy Militaria ze sbírek VMJ.

Výstava, která se bude konat v období od 11. června do 3. listopadu, bude chtít návštěvníkům představit unikátní, nejcennější či vizuálně atraktivní zbraně a zbroj z obou sbírek muzea, tj. jesenické a javornické. Poměrně bohaté fondy mnohdy skrývají cenné kusy a v některých případech, jako jsou pušky či šavle, rovněž rozsáhlý materiál.

Téma chtějí kurátoři Jan Petrásek a Milan Rychlý pojmout atraktivní formou a zároveň představit vývoj této techniky na příkladech dochovaného materiálu muzea, k čemuž slouží právě výše podaná žádost o grant, z jehož prostředků by mohl být rozšířen např. dosavadní výstavní fundus či expoziční prostředky, a divákům se tak zintenzivní zážitek z výstavy.