Přednáška na téma „Vybrané jesenické problémy z nadhledu – Region na satelitních snímcích“

Přednáška na téma „Vybrané jesenické problémy z nadhledu – Region na satelitních snímcích“

29.02.2024
Geografickou a trochu geoinformatickou přednášku představil v Rytířském sále při neobvyklém datu 29. února Mgr. Pavel Rušar. V její první polovině zazněly informace z historie lidských pokusů nahlédnout na naši planetu z vesmíru, zmíněny byly časnější fotografie kosmonautů i speciální snímky senzorů z pokročilých satelitů.

V její druhé polovině se pak přednášející zaměřil na problémy Jesenicka související zejména se suchem, těžbou dříví a kůrovcovou kalamitou z posledních let, letmo byly zmíněny problémy eroze půdy, meteorologických extrémů a šíření invazních rostlin, kterým bude věnováno budoucí pokračování přednášky. Trochu neobvyklý příspěvek k muzejnímu regionálnímu bádání měl však i trochu jiný dosah, neboť nejrůznější spektrální syntézy složené z široké škály barev nabídly návštěvníkovi kromě exaktních informací, které nesly, také takřka umělecký zážitek.

Fotografie
20240229_181315.jpg
Foto Miroslav Trávníček
20240229_182344.jpg
Foto Miroslav Trávníček
20240229_183712.jpg
IMG-20240304-WA0001.jpg
Z nadhledu zm.jpg