Problematika návratu vlka obecného do České republiky

Problematika návratu vlka obecného do České republiky

08.02.2024
Ve večerních hodinách 8. února 2024 proběhla v Rytířském sále Vodní tvrze přednáška vedoucího Správy CHKO Jeseníky Mgr. Víta Slezáka, který více než šest desítek návštěvníků seznámil s problematikou návratu vlka obecného do České republiky.

Zvláštní pozornost věnoval regionu Jeseníků. Pokusil se rovněž zodpovědět palčivé otázky, např. jestli vlk představuje pro člověka nebezpečí, jak se chovají vlčí smečky v krajině nebo zdali škody způsobené vlkem stát proplácí. Většinu návštěvníků pak potěšil informací o evidovaném trvalém výskytu smečky v Rychlebských horách. Po přednášce se rozproudila živá debata o vlastních zkušenostech či obavách návštěvníků.

Více o tomto tématu mohou zájemci najít v posledním čísle časopisu Jeseníky Rychlebské hory 11/2023 ve článku Návrat vlků do Jeseníků.

Fotografie
P1170726.jpg
20240208_180549.jpg
20240208_180336.jpg
20240208_180549.jpg
20240208_190620.jpg
Vlci v ČR zm.jpg