Trojrozmněrný katalog skleněných stereonegativů fotografií Rudolfa Kleina

Trojrozmněrný katalog skleněných stereonegativů fotografií Rudolfa Kleina

12.02.2024
Vlastivědné muzeum Jesenicka využilo možnosti výzvy MK ČR programu „Podpora projektů zaměřených na poskytování standardizovaných veřejných služeb muzeí a galerií“ pro rok 2024 a ve spolupráci s Olomouckým krajem požádalo o finanční podporu na přípravu a tisk katalogu skleněných stereonegativů fotografií Rudolfa Kleina.

Katalog bude představovat další (druhý) díl ediční řady „Z historických sbírek Jesenicka“ vydávané Vlastivědným muzeem Jesenicka a díky technice anaglyfu umožní čtenářům prohlédnout si ve 3D zobrazení vyčištěné stereonegativy z let 1898 až 1907.

Část streonegativů již měla veřejnost možnost vidět při předpremiéře filmu „Život na Jesenicku před 120 lety ve 3D“. Katalog veřejnosti zpřístupní další ze stereonegativů, které jsou součástí sbírkového fondu Vlastivědného muzea Jesenicka.

Věříme, že katalogem potěšíme nejen odbodnou, ale i laickou veřejnost a část textů bude zpracována rovněž pro dětské čtenáře. Díky případné podpoře MK ČR by mohl být katalog připraven a vytištěn v průběhu letošního roku.