VMJ a SONS ČR navázali spolupráci, která umožní lidem se zrakovými postiženími plně využívat kulturních zážitků v podobě výstav po celý rok 2024.

VMJ a SONS ČR navázali spolupráci, která umožní lidem se zrakovými postiženími plně využívat kulturních zážitků v podobě výstav po celý rok 2024.

24.01.2024
Spolupráce odstartovala cestovatelskou výstavou o Islandu, kterou návštěvníci mohli prozkoumat 24. ledna 2024. K dispozici měli svou paní průvodkyni, nejen k vysvětlení obsahu fotografií, ale také k poskytnutí detailních popisků, aby každý návštěvník mohl plně zažít krásu prezentovaných fotografií.

V únoru bude spolupráce pokračovat díky možnosti návštěvy stálých expozic s použitím audioprůvodců. Tato technologie umožní návštěvníkům s postižením zraku plně vnímat expozice díky podrobným hlasovým popisům artefaktů a vystavených předmětů.

Vlastivědné muzeum Jesenicka a Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR – Pobočka Jeseník chtějí tímto způsobem zvýšit dostupnost kulturního dědictví pro všechny a vytvořit inkluzivní prostředí, kde se každý může naučit, inspirovat a být součástí kulturního dialogu.