Knihovna VMJ zvýší v roce 2024 badatelský komfort svých uživatelů

Knihovna VMJ zvýší v roce 2024 badatelský komfort svých uživatelů

24.01.2024
Vlastivědné muzeum Jesenicka využilo pro rok 2024 výzvy v rámci programu MK ČR Veřejné informační služby knihoven (VISK) a požádalo o finanční podporu na obnovu IT vybavení Knihovny Vlastivědného muzea Jesenicka, jejímž cílem je poskytnout uživatelům vyšší komfort při využívaní prezenčních knihovních služeb.

Doposud byla v Knihovně Vlastivědného muzea Jesenicka k dispozici pouze jediná pracovní stanice, která sloužila jak služebním, tak i badatelským účelům, a to prostřednictvím oddělených uživatelských účtů. Nově plánované řešení umožní vytvoření několika zcela nezávislých pracovních míst, která budou tyto dva základní účely Knihovny VMJ obsluhovat, přičemž badatelská stanice bude navíc pracovat v uživatelsky přívětivějším režimu kiosku. Badatelům a návštěvníkům knihovny tak bude možné poskytnout knihovní služby bez přepínaní mezi uživatelskými účty, naopak knihovník bude moci v průběhu badatelské návštěvy bezprostředně reagovat na požadavky a badatelské dotazy návštěvníků knihovny, protože práce knihovníka a badatele nebude vzájemně omezována. Obnova technického vybavení tedy výrazně zlepší uživatelský komfort návštěvníků, efektivitu práce knihovníka a v neposlední řadě zvýší bezpečnost zpracovávaných dat.

Jestliže bude vize VMJ kladně ohodnocena a Ministerstvo kultury ČR přistoupí ke schválení žádosti o dotaci, předpokládá se provoz Knihovny VMJ v novém režimu v první polovině roku 2024.