Rada Olomouckého Rada Olomouckého kraje vyhlašuje Ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury za rok 2023

Rada Olomouckého Rada Olomouckého kraje vyhlašuje Ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury za rok 2023

01.12.2023
Olomoucký kraj tímto ocení významné osobnosti působící na poli kultury nebo výrazné počiny a aktivity, které se během roku 2023 zapsaly do povědomí veřejnosti. V dubnu 2024 udělí hejtman Olomouckého kraje ceny za mimořádné umělecké výkony v oblasti hudby, výtvarného umění, divadla, filmu, rozhlasu a televize a literatury. Vedle nich předá cenu za výjimečný počin v oblasti tradiční lidové kultury. Vybraná osobnost bude za celoživotní přínos v oblasti kultury zařazena do dvorany slávy.

Návrhy mohou zasílat fyzické nebo právnické osoby běžnou poštou (na adresu: Olomoucký kraj, Odbor sportu, kultury a památkové péče, kontaktní osoba: Mgr. Jaroslava Píšová, Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc), e-mailem (na adresu: posta@olkraj.cz), datovou schránkou (ID: qiabfmf), nebo je mohou donést osobně na podatelnu krajského úřadu.

Pravidla ocenění za významný přínos kulturnímu rozvoji regionu – Cena Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury jsou zveřejněna na webových stránkách „Cenykraje“, odkaz zde: https://cenykraje.cz/podstranka/pravidla-kultura

Fotografie
Rada Olomouckého kraje přijala na svém zasedání ze dne 20. 11. 2023 usnesení, kterým se vyhlašují Ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury za rok 2023.
Rada Olomouckého kraje přijala na svém zasedání ze dne 20. 11. 2023 usnesení, kterým se vyhlašují Ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury za rok 2023.