Přednáška přenesla účastníky do Srbska a jesenických lázní první poloviny 19. století

Přednáška přenesla účastníky do Srbska a jesenických lázní první poloviny 19. století

30.11.2023
Večer 30. listopadu 2023 proběhla v Rytířském sále Vodní tvrze přednáška etnografa VMJ Matěje Mately, který pojednal o pobytu otce srbské medicíny dr. Konstantina Peičiće na Gräfenberku, kam tato významná osobnost dorazila na konci března roku 1838.

Doktor Peičić, jenž se již od studií na pešťské univerzitě věnoval možnostem dostupnosti lékařské péče pro sociálně slabé vrstvy a který radil příslušníkům svého národa, jak správně pečovat o své zdraví, toužil poznat na vlastní kůži léčebné metody tehdy již světově proslulého Vicenze Priessnitze. Ze svého tříměsíčního lázeňského pobytu, kdy poctivě absolvoval veškeré kúry, napsal a hned následujícího roku vydal rozsáhlé dílo, které je dosud jediným svého druhu v srbském prostředí. M. Matela účastníky seznámil s obsahem této knihy, jež kromě odborných poznatků zahrnuje rovněž autorovy osobní dojmy a vzpomínky, a významně tak přispívá našim znalostem o Priessnitzovi a jeho léčbě.

V případě zájmu o tuto tématiku lze odkázat na studii přednášejícího s názvem „Dr. Konstantin Peičić na Gräfenberku. Priessnitz a jeho vodoléčba očima jednoho z otců srbské medicíny“, která vyšla ve vlastivědném sborníku Jesenicko 2023, dostupném na recepci Vodní tvrze.

Fotografie
IMG-20231130-WA0010(1).jpg
IMG-20231130-WA0020.jpg
Plakát_Matela_přednáška DD_web zm.jpg