Vydařený podvečer dušičkový v muzeu

Vydařený podvečer dušičkový v muzeu

02.11.2023
Ve čtvrtek 2. listopadu 2023 proběhla v galerii Vodní tvrze komentovaná prohlídka neobvyklé výstavy s názvem Sepulkrální památky někdejších Sudet kurátorů Mgr. Petry Hečkové, Ph.D., a Mgr. Milana Rychlého, archeologa VMJ, která seznamuje s fenoménem historických hřbitovů, jak se vyvíjely od josefínských reforem až do poloviny 20. století.

Datum komentované prohlídky přirozeně nebylo zvoleno náhodně, vždyť druhý listopadový den je již více než tisíc let veden jako „In commemoratione omnium fidelium defunctorum“, tedy Památka zesnulých. V 18.00 hodin se sešli návštěvníci v galerii Vodní tvrze v Jeseníku, kde je přivítal ředitel VMJ Mgr. Pavel Rušar. Následně již představil oba kurátory a poté nechal zaznít podmanivé tóny saxofonu pod taktovkou etnografa VMJ Mgr. Matěje Mately, který smutným židovským klezmerem a optimistickými americkými gospely skvěle určil atmosféru celého večera – obsahem výstavy je sice pochmurné téma, ovšem je natolik nevyhnutelné, že vlastně není důvod se jím nechat rozlítostnit. Odlehčenou formu ostatně zvolili ve svém vyprávění i sami kurátoři. Jak např. trefně podotkl Milan Rychlý: „Až někdy půjdete na hřbitov, udržujte pořádek – jednou to bude i vaše bydliště.“

Výstavu budete moci zhlédnout do 12. listopadu.

Fotografie
20231102_180030.jpg
20231102_181600.jpg
20231102_180112.jpg
20231102_175617.jpg
20231102_181104.jpg
20231102_190438.jpg
20231102_182541.jpg
20231102_184558.jpg
20231102_185539.jpg
podvečer dušičkový_A3.jpg