Prezident republiky Petr Pavel v Horní Lipové

Prezident republiky Petr Pavel v Horní Lipové

30.10.2023
Při své návštěvě Olomouckého kraje dne 30. října se prezident republiky Petr Pavel a první dáma Eva Pavlová setkali s několika zástupci regionálních kulturních organizací, menších podnikatelských subjektů, s některými umělci, kreativci či sportovci.

Po návštěvě Lesního baru se účastníci setkali v Magacíně Kovárny v Horní Lipové k občerstvení a hlavně k diskuzím o radostech i problémech regionu. Prezident Pavel projevil upřímný zájem o jednotlivé projekty a náměty představené účastníky, mluvilo se o podnikavosti, kreativitě, sociální i kulturní infrastruktuře, o vzdělávání i dopravě.

Vlastivědné muzeum Jesenicka na setkání zastupoval ředitel Pavel Rušar, který pana prezidenta a první dámu seznámil s přístupem muzea ke vzdělávání, se zapojováním žáků do různých oblastí muzejní činnosti, s publikační činností muzejních pracovníků a dalšími aktivitami instituce. V průběhu setkání zazněl příslib, že lidé z prezidentské kanceláře se budou tématem dále zabývat.

Návštěvu prezidenta Petra Pavla připravila Kancelář prezidenta republiky ve spolupráci s Olomouckým krajem, setkání s jesenickými osobnostmi v Horní Lipové připravil Hrad společně s platformou PositivJE.

Fotografie
1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
6.jpg
5.jpg
7.jpg
8.jpg
10.jpg
9.jpg
11.jpg