Historická exkurze za minulostí Bílé Vody a Zlatého Stoku

Historická exkurze za minulostí Bílé Vody a Zlatého Stoku

14.10.2023
V sobotní ráno 14. října se u autobusové zastávky v parku před bělovodským klášterem sešlo na pětadvacet zájemců o vlastivědnou exkurzi. Skupinka pod vedením historika VMJ Jan Petráska zamířila nejprve do zdejšího Muzea izolace, internace a integrace, kde si vyslechla poutavé a místy neformální vyprávění průvodkyně Soni Puziové.

Další kroky účastníků vedly přirozeně k místnímu kostelu, který byl pro tento účel výjimečně otevřen díky správci farnosti Jozefu Florekovi, který nejenom představil historii tohoto místa, ale zavedl návštěvníky do jinak nepřístupných prostorů kostela a spojovacího traktu mezi svatostánkem a klášterem.

Poté se již skupina vydala směrem k bělovodskému zámku, přičemž se dvakrát záměrně zastavila – na místním hřbitově a u pomníku návštěvy císaře Josefa II. Místní zámek Marianny Oranžské, nyní léčebnu závislostí, si mohli návštěvníci prohlédnout nejen zpoza plotu, ale díky ochotě vedoucích zaměstnanců léčebny rovněž prošli venkovní areál. Skrz přilehlý park se pak skupina blížila k česko-polské hranici, kde navštívila bývalý lom Kukačka a již na polském území nově zrekonstruované bývalé vápenky.

Před vstupem do centra Złotého Stoku se občerstvila z arzenového pramene při vstupu do Ochorowé štoly a poté již zamířila k nejzajímavějším pamětihodnostem ve městě. Blížící se temná mračna uspíšila plánovaný návrat k autobusové zastávce u léčebny, a návštěvníci se tak nevyhnuli rozmarům rychlebského počasí. I přes promočené oblečení se dle svých vlastních slov vraceli zpět do Jeseníku (a jinam) spokojení.

Fotografie
P1240266b.jpg
P1240247b.jpg
P1240278b.jpg
P1240261b.jpg
P1240228b.jpg
P1240329b.jpg
P1240335b.jpg
P1240354a.jpg
P1240402a.jpg
P1240415a.jpg
P1240422b.jpg
P1240482b.jpg
P1240525b.jpg
P1240487a.jpg
P1240526b.jpg
Bílá Voda a Zlatý Stok_web zm.jpg