Vlastivědné muzeum Jesenicka zastoupeno na konferenci AMG Muzeum a změna VI.

Vlastivědné muzeum Jesenicka zastoupeno na konferenci AMG Muzeum a změna VI.

24.10.2023
Na půdě Národního muzea v Praze se ve dnech 24. a 25. října konala konference s mezinárodní účastí zaměřená na nové strategie, trendy a vize v oblasti muzejnictví. Kromě ředitele Pavla Rušara zastupovala na konferenci Vlastivědné muzeum Jesenicka také vedoucí provozního útvaru Zuzana Pavlů.

„Z pěti tematických bloků jsme maximálně vytěžili zejména blok Nové trendy prezentace a interpretace, zajímavým a užitečným byl však nepochybně i blok Strategie, vize a nové pohledy,“ doplňuje Pavel Rušar.

Konference pořádaná Asociací muzeí a galerií ve spolupráci s Národním muzeem a Českým komitétem Modrého štítu inspirovala také v oblastech nových aplikací, příběhu ve výstavním prostoru, upcyklaci v muzejnictví a nabídky muzejních programů pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Setkání se zástupci muzeí a galerií, s muzejními pedagogy i inovátory, jakož i se zástupci zřizovatelů bylo podnětné i v mnoha dalších oblastech.

Fotografie
20231024_103002.jpg
20231024_112722.jpg
20231025_095209.jpg
20231025_095454.jpg
20231024_170837.jpg
20231024-0005.jpg
20231025_100625.jpg