Muzeum vybuduje novou expozici Fauny a flóry Jesenicka

Muzeum vybuduje novou expozici Fauny a flóry Jesenicka

16.10.2023
Rada Olomouckého kraje schválila investiční akci, Vlastivědné muzeum Jesenicka má zase připravenou projektovou dokumentaci a všechna potřebná povolení. Zahájení soutěže a následné výstavby nové expozice živé přírody našeho regionu je tedy hotovou věcí a začne ještě v průběhu roku 2023.

Nová expozice představí návštěvníkům čtyři zásadní typy biotopů, a sice kulturní krajinu, rašeliniště, les a alpínské bezlesí. Návštěvník bude při průchodu expozicí pozorovat postupnou změnu krajiny, k níž dochází s rostoucí nadmořskou výškou. Přitom se seznámí s typickými i vzácnými obyvateli těchto biotopů z rostlinné i živočišné říše. Samostatným prvkem pak bude dutinový strom uprostřed místnosti se svými obyvateli. Řada herních prvků jistě zaujme malé návštěvníky, kteří se mohou těšit i na jeskyni s netopýry a malý herní koutek.