Oblíbené odborné sympozium v jesenických lázních bylo důstojným zahájením 23. ročníku svatováclavského setkání

Oblíbené odborné sympozium v jesenických lázních bylo důstojným zahájením 23. ročníku svatováclavského setkání

27.09.2023
Dne 27. září 2023 v 9.00 hod. započalo v Zimní zahradě Priessnitzových léčebných lázní již 23. svatováclavské setkání, a to odborným sympoziem, které se již tradičně těší značné oblibě všech lokálních patriotů a badatelů, ale i řady odborníků působících mimo jesenický region.

Zastřešující téma, jež bylo Vlastivědným muzeem Jesenicka a Státním okresním archivem Jeseník zvoleno pro letošní rok, tedy Zločin a trest na Jesenicku, slibovalo pro svou atraktivitu vysokou účast, což se plně potvrdilo. Více než 90 účastníků si přišlo vyslechnout širokou škálu referátů, dokládajících, že na kriminální činy tragického i komického rázu bylo Jesenicko minimálně v uplynulých čtyřech staletí poměrně bohaté.

Sympozium zahájil úvodním slovem a přivítáním ředitel VMJ Pavel Rušar, který následně předal slovo starostce města Jeseník Zdeňce Blišťanové. Po ní účastníky pozdravil ředitel Územního odboru Policie ČR Ivan Petrišče a ředitelka obchodního úseku jesenických lázní Kateřina Tomášková. Prvních dvou referátů se ujali moderátoři celé akce – pracovnice jesenického archivu Michaela Neubauerová přiblížila staré jesenické zločiny zaznamenané v pražských ortelových knihách, etnograf VMJ Matěj Matela se pak věnoval pytláctví v regionu na přelomu 19. a 20. století. Šumperskou stranu pak tradičně zastupovala historička šumperského muzea Michaela Kollerová, tentokrát tematizující ohavnou loupežnou vraždu v Rejcharticích z roku 1921, po níž přednesla svůj příspěvek o politických přečinech na Jesenicku konce 30. let Ivana Kolářová ze Slezského zemského muzea.

Po uplynutí hodinové přestávky zahájil druhý přednáškový blok člen rady Olomouckého kraje Jan Žůrek, po němž si vzali slovo Hana Komárková (Slezská univerzita v Opavě), Lubomír Hlavienka (SZM) a Ondřej Kolář (SZM / VMJ). Referát doplněný silným morálním apelem přednesl někdejší jesenický archivář Květoslav Growka, který poukázal na děsivou atmosféru 50. let.

Kromě posledního příspěvku Šárky a Michaela Holerových, jenž pojednal o sebevraždě Bohumila Šoleho v Priessnitzově sanatoriu, jsou všechny přednesené referáty (plus čtyři další) ve značně objemnější formě zařazeny do svatováclavského sborníku, jejž si účastníci mohli při vstupu do sálu zakoupit a který je stále dostupný na recepci VMJ.

Závěrečné slovo si pak vzala vedoucí Státního okresního archivu Jeseník Kateřina Jurková, která nemohla neprozradit téma příštího svatováclavského setkání: Byla vojna vypsaná. Války a vojenství na Jesenicku.

Fotografie
Foto Miroslav Trávníček
20230927_090822.jpg
Foto Miroslav Trávníček
20230927_091056.jpg
P1160580.JPG
20230927_091445.jpg
20230927_091813.jpg
20230927_084730.jpg
20230927_093340.jpg
20230927_094836.jpg
20230927_091056.jpg
20230927_095608.jpg
20230927_100837.jpg
20230927_110650.jpg
20230927_110559.jpg
20230927_113009.jpg
20230927_113807.jpg
20230927_120616.jpg
P1160585.JPG
20230927_122616.jpg
20230927_124915.jpg
20230927_124958.jpg
ZLOČIN A TREST SVS_plakát zm.jpg