Září 1938 na Jesenicku

Září 1938 na Jesenicku

22.09.2023
V pátek 22. září se v Rytířském sále Vodní tvrze v Jeseníku uskutečnila přednáška historika Ondřeje Koláře, zasvěcená 85. výročí propuknutí henleinovského povstání ve Slezsku.

Přednášející nastínil kontext politické a bezpečnostní situace v pohraničí ve druhé polovině 30. let 20. století, načež následoval výklad o průběhu bojů československých ozbrojených složek s povstalci v jednotlivých částech tehdejšího jesenického okresu.

Závěr přednášky pak přiblížil průběh prvních měsíců nacistické okupace a osudy evakuovaných českých obyvatel Jesenicka.

Fotografie
20230922_181735.jpg
20230922_182611.jpg
20230922_182615.jpg
20230922_183520.jpg
Rok 1938 zm.jpg