Nové přírůstky si našly cestu do sbírek VMJ díky pozorným obyvatelům Jesenicka

Nové přírůstky si našly cestu do sbírek VMJ díky pozorným obyvatelům Jesenicka

19.09.2023
Jestliže si u místních lidí získáte důvěru a nezklamete je, otevřou vám nejen srdce, ale mnohdy i své domovy, ve kterých se s vámi podělí o střípky ze své rodinné historie či jen náhodné objevy spojené s historií jejich obydlí. Stále častější jsou pak také šťastné situace, kdy si na nás spoluobčané vzpomenou během rekonstrukčních prací či vyklízení půdních prostor a nabídnou nám k naší radosti onu domnělou „veteš“ k převzetí do muzejních sbírek.

Totéž samozřejmě platí i pro představitele jednotlivých obcí či měst. My, pracovníci VMJ, se snažíme jít cestou malých krůčků a nezklamávat důvěru těch, kteří nám v dobré víře půjčí či darují například své historické fotografie, které máme možnost převést do digitální podoby pro potřeby jich samotných i naší paměťové instituce. Posledním příkladem této dobré praxe byla příležitost navštívit půdní prostory bývalého měšťanského domu v Javorníku, který kdysi býval drogerií. Dostali jsme možnost převzít do naší správy vše, co uznáme za vhodné. A můžeme říci, že jsme zde skutečně nalezli cenné „poklady“. Do muzejních sbírek se tak dostaly obchodní sáčky, papírové reklamy, staré drogistické zboží a mnoho dalšího. Po zpracování budou některé z těchto předmětů vystaveny ve foyer Vodní tvrze, později se jistě objeví také na některé z našich tematických výstav, či snad dokonce v prostorách našich stálých expozic.

Mgr. Milan Rychlý

Fotografie
Nové přírůstky si našly cestu do sbírek VMJ díky pozorným obyvatelům Jesenicka
Nové přírůstky si našly cestu do sbírek VMJ díky pozorným obyvatelům Jesenicka