Unikátní trojrozměrná projekce 120 let starých snímků

Unikátní trojrozměrná projekce 120 let starých snímků

10.09.2023
Jako součást festivalu Jesnění proběhla v neděli 10. září v kině Pohoda předpremiéra filmu Život na Jesenicku před 120 lety ve 3D. Jde o výsledek společného projektu muzea s oborem Mutlimediální techniky na Slezské univerzitě v Opavě.

Historik muzea Jan Petrásek se studentem Miroslavem Tomkou a pod produkční taktovkou pedagoga Martina Petráska vytvořili ze skleněných stereonegativů z let 1898–1907 půlhodinový film, při jehož sledování se divák mohl přenést do jedinečné atmosféry jesenické oblasti přelomu 19. a 20. století.

Naskenované snímky prošly digitální úpravou (vyčištěním, nakolorováním aj.). Oba z párových snímků se následně spojily a převedly do formátu, jenž umožňoval jejich promítání ve 3D. Nešlo však o pouhou projekci jednotlivých snímků, fotografie byly tematicky seřazeny a pomocí napůl fiktivního vyprávění (prostřednictvím komentáře namluveného známým ostravským hercem Tomášem Jirmanem) se divák dozvěděl rovněž mnoho o tehdejších reálích, zejména v Supíkovích a okolí.

Zhruba sedmdesátka návštěvníků si tak v samém závěru festivalu odnesla z kina nevšední zážitek, který minimálně v regionu nikdy neměl obdoby. Ostatní si však nemusí zoufat, neboť rozhodně nešlo o první a zároveň poslední promítání. Naopak, film čekají další a snad i smělé plány.

Fotografie
Foto Tadeáš Vidlák
Foto Tadeáš Vidlák
Foto Tadeáš Vidlák
Foto Tadeáš Vidlák
Foto Tadeáš Vidlák