Na nádvoří Vodní tvrze se děti setkaly s hodnou čarodějnicí a babkou kořenářkou.

Na nádvoří Vodní tvrze se děti setkaly s hodnou čarodějnicí a babkou kořenářkou.

13.09.2023
Ve středu 13. září 2023 bylo pro předškolní děti uspořádáno zábavné dopoledne na téma „Poznáváme region“, do něhož se Vlastivědné muzeum Jesenicka rádo zapojilo.

Na každé zastávce děti plnily úkoly a dozvěděly se spoustu zajímavostí z jesenického regionu. Získaly nejen nové znalosti, ale také pěkné odměny, které si odnesly domů na památku.

Akce se zúčastnilo přibližně 70 nadšených dětí z celkem tří mateřských škol.

Celou akci připravila SVČ DUHA Jeseník a Vzdělávání Jesenicko, a to s finanční podporou odboru školství, kultury a sportu MěÚ Jeseník.

Fotografie
20230913_092404 zm.jpg
20230913_092422 zm.jpg
20230913_103104 zm hl.jpg
20230913_092324 zm.jpg
20230913_092434 zm.jpg