Vlastivědné muzeum Jesenicka zastoupeno při návštěvě partnerského kraje v Bavorsku

Vlastivědné muzeum Jesenicka zastoupeno při návštěvě partnerského kraje v Bavorsku

10.08.2023
Při návštěvě partnerského regionu Olomouckého kraje v německém Würzburgu došlo k výměně zkušeností zejména na poli kultury a školství. K politické reprezentaci vedené radním kraje pro kulturu Janem Žůrkem a radním pro školství Alešem Jakubcem se připojili pracovníci krajského úřadu i školských a kulturních příspěvkových organizací. Nejsevernější okres kraje za kulturní oblast reprezentoval Pavel Rušar, ředitel Vlastivědného muzea Jesenicka.
Kromě několika inspirací v oblasti péče o návštěvníky, vytváření vzdělávacích her a námětů pro možné budoucí publikace jsme především začali s hledáním adekvátního partnera pro naše muzeum na německé straně. Dopad spolupráce při pravidelném a systematickém setkávání by mohl být nadmíru užitečný, snad oboustranně. Němečtí partneři také projevili zájem o překlad některých publikací z dílny našeho vlastivědného muzea, a to přináší impuls do rozvoje česko-německé spolupráce obecně,“ shrnuje návštěvu za instituci Pavel Rušar.
 
Zástupci německé strany navštíví Olomoucký kraj v příštím roce, obdrželi i pozvání do jesenických hor. Na jejich případnou návštěvu a rozvoj spolupráce se budeme velmi těšit.
 

Heimatkundliches Museum der Altvatergebirgen Region während des Besuchs im Partnerlandkreis in Bayern vertreten

Während eines Besuchs des Partnerkreises des Olomoucký Kraj im deutschen Würzburg fand ein Erfahrungsaustausch insbesondere auf den Gebieten von Kultur und Bildung statt. Zur politischen Delegation, angeführt vom Kreisrat für Kultur Jan Žůrek und Kreisrat für Bildung Aleš Jakubec, gesellten sich Mitarbeiter der Kreisverwaltung sowie Schul- und Kultureinrichtungen. Die nördlichste Region des Kreises im Kulturbereich vertrat Pavel Rušar, der Direktor des heimatkundlichen Museums.

"Neben einigen Inspirationen im Bereich der Besucherbetreuung, der Entwicklung von Bildungsbrettspielen und Ideen für mögliche zukünftige Publikationen, haben wir vor allem mit der Suche nach einem geeigneten Partner für unser Museum auf der deutschen Seite begonnen. Die Ergebnisse einer Zusammenarbeit durch regelmäßige und systematische Treffen könnten äußerst nützlich sein, hoffentlich beideseitig. Die deutschen Partner zeigten auch Interesse an der Übersetzung einiger Publikationen aus unserer heimatkundlichen Museumswerkstatt, und das gibt einen Impuls zur Weiterentwicklung der deutsch-tschechischen Zusammenarbeit allgemein“, fasst Pavel Rušar den Besuch zusammen.

Vertreter der deutschen Seite werden im nächsten Jahr den Olomoucký Kraj besuchen und haben auch eine Einladung in die Altvatergebirge erhalten. Auf ihren möglichen Besuch und die Weiterentwicklung der Zusammenarbeit freuen wir uns sehr.

 
Fotografie
20230808_160932.jpg
20230809_095905.jpg
20230809_153911.jpg
20230810_124926.jpg
20230810_160459.jpg
Baumpflanung Partnerschaft Olmütz Erlabrunn Badesee by Christian Schuster (5).jpg
IMG_20230808_095942.jpg
IMG_20230810_132124.jpg