V sobotu 19. srpna proběhla na Zlatém jezeře u Zlatých Hor exkurze za drobnými vodními živočichy

V sobotu 19. srpna proběhla na Zlatém jezeře u Zlatých Hor exkurze za drobnými vodními živočichy

19.08.2023
Navštívená přírodní památka je evropsky významná lokalita pro kuňku žlutobřichou. Několik jedinců této nevelké žáby účastníci exkurze pozorovali ve vodou zatopených kolejích. Z dalších živočichů byl spatřen skokan zelený, skokan hnědý, užovka obojková a ještěrka živorodá.

Dále se naše pozornost soustředila na bezobratlé obyvatele stojatých vod. Návštěvníci si prohlédli larvy vážek, motýlic, zástupce vodních ploštic – bruslařky, klešťanky, znakoplavky a bodule, přezdívané vodní včely, rovněž zástupce kroužkovců – pijavky a nitěnky, zástupce mlžů – hrachovky i plžů – plovatky a svinutce. Nechyběly ani všudypřítomné larvy komárů. Pozornosti neuniklo ani rostlinstvo, například přeslička bahenní, žabník jitrocelový nebo rdest vzplývavý.

Fotografie
P5260113 zm.jpg
P6130581 zm.jpg
P8190666 zm.jpg
IMG_20230817_102702 zm.jpg
IMG_20230819_131143 zm.jpg
IMG_20230817_104709 zm.jpg
IMG_20230817_104224_1 zm.jpg
IMG_20230817_102713 zm.jpg
Zlaté jezero_exkurze.jpg