Jeseník navštívila pravnučka prvního okresního hejtmana a dlouholetého starosty Sachse

Jeseník navštívila pravnučka prvního okresního hejtmana a dlouholetého starosty Sachse

22.08.2023
Na samém počátku příběhu stála předposlední kapitola díla Zvoník z Cukmantlu muzejního etnografa Matěje Mately, která pojednává o význačném c. k. admirálovi Moritzi Sachsovi von Hellenau. Byl synem Josefa Sachse, jesenického okresního hejtmana a starosty, jenž se do dějin města vepsal zlatým písmem. Díky současným širokým možnostem komunikace napříč planetou se autor publikace spojil s potomkyní tohoto věhlasného muže, která se rozhodla Jeseník osobně navštívit.

Paní Brigitte Rieser, rozená Sachs, se aktivně věnuje výzkumu svého rodokmenu, v němž linie Sachs patří k nejvěhlasnějším. Josef Sachs (1806–1889), její pradědeček, se jako jesenický starosta zasloužil mimo jiné o obnovení městského vodovodu, výstavbu kanalizace, měl zásadní podíl na vzniku železniční trati apod. (více o něm viz jesenický měsíčník Naše město 2023/1). Mimořádně úspěšní byli rovněž jeho synové, vedle zmíněného námořníka Moritze nelze nepřipomenout např. architekta Gustava, jehož stavby krášlí i ukrajinský Lvov. Paní Rieser se v srpnu tohoto roku s manželem vypravila po stopách svých slezských kořenů.

V Jeseníku pochopitelně navštívila naše muzeum – v depozitáři se hrdě vyfotografovala s obrazem svého pradědečka a zavítala do expozice Historie a archeologie Jesenicka. Vzácné hosty před Vodní tvrzí srdečně přivítal ředitel VMJ Pavel Rušar. Matěj Matela vídeňskou návštěvu zavedl rovněž na hřbitov, k místu, kde odpočívá starosta Sachs se svou ženou Antonií. Poté následovaly další lokality spojené s agilní činností Josefa Sachse, mimo jiné i kostel Nanebevzetí Panny Marie.

Navázaná spolupráce a množství fotografií i historických dat, které paní Reiser poskytla, přirozeně nezůstanou nevyužity a budeme se těšit na další návrat rodiny Sachsovy do slezských podhůří!

Fotografie
Sachs_Rieser_1 zm.jpg
Sachs_Rieser_2 zm.jpg
Sachs_Rieser_3 zm.jpg
Sachs_Rieser_4 zm.jpg
Sachs_Rieser_6 zm.jpg