Přednáška připomněla pohnuté osudy vojáka a malíře Jana Krejčího

Přednáška připomněla pohnuté osudy vojáka a malíře Jana Krejčího

10.08.2023
Ve čtvrtek 10. srpna 2023 proběhla v prostorách Rytířského sálu jesenického muzea přednáška o významné osobnosti novodobých dějin města Jeseníku. Před lety ji ze zapomnění vynesl Květoslav Growka, který účastníkům přiblížil Jana Krejčího coby vojáka, malíře i člověka.

V Krejčího osudu jako by se doslova zhmotnila historie 20. století ve středoevropském prostoru. Účastník první světové války, který v meziválečném období pokračoval v kariéře vojáka, byl převelen do příhraničního Frývaldova, kde se oženil s Němkou a přečkal druhou světovou válku, byť za značné šikany nacistických úřadů. Přestože v květnových dnech roku 1945 v podstatě zachránil Jeseník před zničením, pro nastupující režim se stal značně nepohodlným a po únorovém převratu byl za údajnou velezradu odsouzen na 15 let těžkého žaláře. Podlomen na těle i na duchu zemřel na sklonku roku 1962.

Přednášející K. Growka pochopitelně neopomněl povyprávět o Krejčího celoživotní vášni, jíž bylo malířství, a přítomné seznámil s dochovanými plátny, na nichž se tomuto umělci podařilo zachytit krásu krajiny kolem Jeseníku. Od letošního roku se jeho obrazy nacházejí ve sbírkách Vlastivědného muzea Jesenicka.

Fotografie
20230810_180945.jpg
20230810_180256.jpg
20230810_180945.jpg
20230810_180240.jpg
Jan Krejčí_web zm.jpg