Vlastivědné muzeum Jesenicka se připojí k projektu Hrady a zámky nás spojují II

Vlastivědné muzeum Jesenicka se připojí k projektu Hrady a zámky nás spojují II

27.07.2023
Jesenické muzeum se připojí k aktivitě Centrály cestovního ruchu Olomouckého kraje, která společně s dalšími českými a polskými partnery reaguje na výzvu Hrady a zámky nás spojují II v rámci Programu Interreg V - A Česko - Polsko.

Projekt bude navazovat na stejnojmenný projekt, který společně realizovala Destinační společnost Východní Čechy a Dolnoslezská turistická organizace. Vzhledem k úspěšnosti prvního projektu je plánováno pokračování se zapojením dalších českých a polských partnerů. Cílem projektu je rozšíření přeshraničního produktu Evropská stezka hradů a zámků a zintenzivnění a zefektivnění propagace zapojených hradů, zámků a tvrzí, které budou nosnými prvky tohoto produktu.

„Vlastivědné muzeum Jesenicka vítá příležitost k účasti na projektu, domníváme se, že Vodní tvrz se bude mezi dalšími zapojenými objekty vyjímat. Žadatelům přejeme šťastnou ruku při sepisování projektu,“ doplňuje ředitel VMJ Pavel Rušar.