Přednáška přiblížila bezpečnostní poměry na Jesenicku v letech 1945–1948

Přednáška přiblížila bezpečnostní poměry na Jesenicku v letech 1945–1948

27.07.2023
Ve čtvrtek 27. července v Rytířském sále Vodní tvrze v Jeseníku proběhla přednáška historiků Lubomíra Hlavienky a Ondřeje Koláře, zaměřená na bezpečnostní situaci na Jesenicku v prvních letech po druhé světové válce.

V úvodní části přednášející popsali proces vytváření Sboru národní bezpečnosti a jeho postupné ovládnutí komunistickou stranou. Následoval výklad o situaci na nové československo-polské hranici. Dále se pozornost soustředila na často mytizované téma německého odboje proti československé správě a na činnost tzv. Werwolfu.

Pominuty nebyly ani různé aspekty každodenního života příslušníků SNB v tehdejším neklidném pohraničí, který s sebou přirozeně přinášel i kázeňské problémy a prohřešky. Závěrečná část přednášky pak přiblížila přechody tzv. banderovců přes československé území v letech 1947 a 1948, které se okrajově dotkly i Jesenicka.

Fotografie
20230727_181101.jpg
20230727_180411.jpg
20230727_181510.jpg
20230727_183329.jpg
Přednáška přiblížila bezpečnostní poměry na Jesenicku v letech 1945–1948