Polská verze knihy Čti Rychleby a Králický Sněžník slavnostně pokřtěna

Polská verze knihy Čti Rychleby a Králický Sněžník slavnostně pokřtěna

18.07.2023
Unikátní alternativní fotografická encyklopedie Rychlebských hor a Králického Sněžníku byla slavnostně pokřtěna i v nedávno vydané polské verzi (Czytaj Śnieżnik a Góry Złote).

V neděli 16. července se v Kopalni ve Złotym Stoku sešli zájemci o pohraniční horstvo také z polské strany. Knihu představili z autorského kolektivu Lukáš Abt, Pavel Rušar a Lenka Schindlerová. Po ukázce několika grafik zazněly glosy z přípravy publikace, Lukáš Abt zmínil vynikající spolupráci s polskými partnery, Pavel Rušar poukázal na účast mladých badatelů na přípravě knihy a Lenka Schindlerová pohovořila o svých zážitcích při psaní vybraných kapitol.

Na publikaci se podílelo hned šest autorů z Vlastivědného muzea Jesenicka. Jejich jménem přejeme knize úspěch i u našich severních sousedů! Publikace v polském jazyce je v prodeji i na recepci Vodní tvrze.

 

Polska wersja książki Czytaj Śnieżnik i Góry Złote uroczyście ochrzczona

Unikalna alternatywna encyklopedia Śnieżnika i Gór Złotych została uroczyście ochrzczona również w wersji polskiej. W niedzielę 16 lipca miłośnicy gór granicznych zgromadzili się w Kopalni w Złotym Stoku. Książkę przedstawili z kolektywu autorów: Lukáš Abt, Pavel Rušar i Lenka Schindlerová. Po pokazie kilku grafik usłyszeliśmy anegdoty z przygotowania publikacji. Lukáš Abt wspomniał o doskonałej współpracy z polskimi partnerami, Pavel Rušar zwrócił uwagę na udział młodych badaczy w przygotowaniu książki, a Lenka Schindlerová opowiedziała o swoich doświadczeniach podczas pisania wybranych rozdziałów.

Do publikacji przyczyniło się aż sześciu autorów z Vlastivědného muzea Jesenicka, w ich imieniu życzymy książce sukcesu również u naszych północnych sąsiadów! Książka w języku polskim jest dostępna także w recepcji Wodnej twierdzy.

Fotografie
cti snieznik-44 zm.jpg
cti snieznik-42 zm.jpg
cti snieznik-37 zm.jpg
cti snieznik-15 zm.jpg
cti snieznik-36 zm.jpg
cti snieznik-10 zm.jpg
cti snieznik-03 zm.jpg
cti snieznik-04 zm.jpg
cti snieznik-00 zm.jpg