Hydrobiologická sekce T-expedice představila krátký videodokument

Hydrobiologická sekce T-expedice představila krátký videodokument

07.07.2023
Účastníci hydrobiologické sekce v rámci T-expedice, žáci a studenti ve věku 13–16 let vedení Mgr. Ludmilou Slezákovou, natočili krátké dokumentární video o své práci a pozorováních.

Na videu je možné zhlédnout prostředí Černého potoka u Černé Vody a tůní u Staré Červené Vody s jejich typickými obyvateli. Názorně jsou zde ukázány např. hrabavé larvy jepic žijící v sedimentu dna a ploché larvy jiného druhu jepice uzpůsobené životu pod kameny. Oba způsoby adaptace jsou pro larvy jepic důležité, aby je nestrhl proud vody. Z dalších zajímavých zástupců potoka uvidíte raka říčního, larvy chrostíků nebo kukly muchniček, z tůní plovatky, splešťule, berušku, pijavky a larvy vážek.