Vlastivědné muzeum Jesenicka a Státní okresní archiv zůstanou partnery dalších pět let

Vlastivědné muzeum Jesenicka a Státní okresní archiv zůstanou partnery dalších pět let

04.07.2023
Zástupci obou paměťových institucí se dohodli na pokračování jejich publikačně plodné spolupráce. Zaměstnanci budou společně připravovat jak tradiční vlastivědný sborník Jesenicko, tak i každoroční svatováclavské setkání s druhým sborníkem, který je rovněž vlastivědný, ale na rozdíl od Jesenicka je vždy tematicky vymezený.

Za redakci, organizaci a jazykové korektury budou odpovědní pracovníci muzea, zatímco konzultace, zastoupení v redakčních radách a pomoc při organizaci odborného sympozia na sebe vezmou zástupci archivu. Spolupráce obou institucí se již v minulosti osvědčila a ředitelé obou organizací s potěšením uvítali dohodu, kterou posvětil Zemský archiv v Opavě a Olomoucký kraj.

Jako zástupci muzea se velmi těšíme na publikační počiny autorů a připomínáme veřejnosti, že letošní svatováclavské setkání bude mít téma Zločin a trest na Jesenicku.