Přednáška připomněla velké dílo a odkaz svatých Cyrila a Metoděje

Přednáška připomněla velké dílo a odkaz svatých Cyrila a Metoděje

05.07.2023
U příležitosti 1160. výročí příchodu soluňských bratrů Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu proběhla v Rytířském sále jesenické Vodní tvrze přednáška, která se věnovala tomuto zásadnímu mezníku našich i evropských dějin a zároveň upozornila na mimořádně hluboký duchovní a kulturní odkaz cyrilometodějské tradice v moderních dějinách.

„Každý národ se stává Národem ve chvíli, kdy vedle meče a pluhu vezme do ruky i pero a štětec. Před 1160 lety jsme tak díky misionářům z dalekého jihu učinili my a zařadili jsme se po bok kulturních evropských národů.“ Těmito slovy započal svou přednášku etnograf VMJ a vystudovaný balkanista Matěj Matela, který následně přítomným čtyřem desítkám účastníků povyprávěl inspirativní příběh těchto významných mužů od jejich raných let v Soluni přes misijní cesty k Chazarům a na Velkou Moravu až po završení jejich neobyčejné, ale značně obtížné životní pouti. 

Druhou část přednášky pak vyplnil výklad o proměnách cyrilometodějského odkazu v 19. a 20. století a jeho významu nejen pro formování moderních slovanských národů, ale i o síle, s jakou byl schopen čelit totalitním režimům (prostor byl mimo jiné věnován legendární velehradské pouti roku 1985, kdy věřící vypískali představitele strany a vlády). Na závěr se pak přednášející zmínil o hrstce příkladů toho, jak se cyrilometodějská tradice projevila v Jeseníkách.

Fotografie
Přednáška připomněla velké dílo a odkaz svatých Cyrila a Metoděje
Přednáška připomněla velké dílo a odkaz svatých Cyrila a Metoděje
Přednáška připomněla velké dílo a odkaz svatých Cyrila a Metoděje
Přednáška připomněla velké dílo a odkaz svatých Cyrila a Metoděje