Assmannův Pohled na Praděd v muzejních sbírkách!

Assmannův Pohled na Praděd v muzejních sbírkách!

03.07.2023
Po dlouhé snaze muzejních pracovníků získat obraz Pohled na Praděd (1944) od Richarda Assmanna do sbírek Vlastivědného muzea Jesenicka je nyní možné ohlásit úspěch. Velké poděkování patří majitelům, zejména panu Tomáši Herajtovi a paní Ivaně Herajtové, kteří souhlasili s prodejem obrazu do muzea za nižší než tržní cenu, a také Olomouckému kraji, který poskytl dotaci na nákup. Obraz bude v nejbližší době zrestaurován, čímž bude zachována a podtržena jeho historická hodnota.

Richard Assmann (* 1887 † 1965) byl známý spíše svými naivně líbivými obrazy, avšak Pohled na Praděd je dílem sebevědomého malíře a je vpravdě uměleckým počinem, tematicky zachycujícím práci lesníků v horních partiích Hrubého Jeseníku.

Posílení sbírek zajistil po zprostředkování Ondřejem Kolářem ředitel VMJ Pavel Rušar. Obraz do své podsbírky převezme historik VMJ, Jan Petrásek. Zmenšeninu obrazu i informace o malíři může zájemce získat v katalogové publikaci Barevná paleta Jesenicka, která je k dostání na recepci Vodní tvrze či v knihkupectví Domeček.

Fotografie
Assmannův Pohled na Praděd v muzejních sbírkách!