Kaltenštejn – středověký hrad z pohledu nedestruktivní archeologie (komentovaná prohlídka)

Kaltenštejn – středověký hrad z pohledu nedestruktivní archeologie (komentovaná prohlídka)

17.06.2023
V sobotu 17. června 2023 uspořádalo Slezské zemské muzeum v Opavě ve spolupráci s Vlastivědným muzeem Jesenicka komentovanou prohlídku hradu Kaltenštejn.

Během prohlídky se mohli návštěvníci seznámit s historickým stavebním vývojem tohoto středověkého hradu a s metodami jeho nedestruktivního archeologického výzkumu, na kterém se obě muzejní instituce dlouhodobě podílejí. Součástí komentované prohlídky byla prezentace pozoruhodných předmětů nalezených během moderního výzkumu, na nichž archeologové rovněž názorně ilustrovali soudobé konzervátorské techniky užívané v oboru ochrany kulturního dědictví.

Fotografie
Kaltenštejn – středověký hrad z pohledu nedestruktivní archeologie (komentovaná prohlídka)
Kaltenštejn – středověký hrad z pohledu nedestruktivní archeologie (komentovaná prohlídka)
Kaltenštejn – středověký hrad z pohledu nedestruktivní archeologie (komentovaná prohlídka)
Kaltenštejn – středověký hrad z pohledu nedestruktivní archeologie (komentovaná prohlídka)
Kaltenštejn – středověký hrad z pohledu nedestruktivní archeologie (komentovaná prohlídka)
Kaltenštejn – středověký hrad z pohledu nedestruktivní archeologie (komentovaná prohlídka)
Kaltenštejn – středověký hrad z pohledu nedestruktivní archeologie (komentovaná prohlídka)
Kaltenštejn – středověký hrad z pohledu nedestruktivní archeologie (komentovaná prohlídka)
Kaltenštejn – středověký hrad z pohledu nedestruktivní archeologie (komentovaná prohlídka)
Kaltenštejn – středověký hrad z pohledu nedestruktivní archeologie (komentovaná prohlídka)
Kaltenštejn – středověký hrad z pohledu nedestruktivní archeologie (komentovaná prohlídka)
Kaltenštejn – středověký hrad z pohledu nedestruktivní archeologie (komentovaná prohlídka)
Kaltenštejn – středověký hrad z pohledu nedestruktivní archeologie (komentovaná prohlídka)
Kaltenštejn – středověký hrad z pohledu nedestruktivní archeologie (komentovaná prohlídka)
Kaltenštejn – středověký hrad z pohledu nedestruktivní archeologie (komentovaná prohlídka)
Kaltenštejn – středověký hrad z pohledu nedestruktivní archeologie (komentovaná prohlídka)
Kaltenštejn – středověký hrad z pohledu nedestruktivní archeologie (komentovaná prohlídka)
Kaltenštejn – středověký hrad z pohledu nedestruktivní archeologie (komentovaná prohlídka)
Kaltenštejn – středověký hrad z pohledu nedestruktivní archeologie (komentovaná prohlídka)