Velká červnová loupež - měnová reforma v roce 1953

Velká červnová loupež - měnová reforma v roce 1953

01.06.2023
Ve čtvrtek 1. 6. 2023 proběhla v Rytířském sále Vodní tvrze přednáška k 70. výročí provedení nejzásadnější měnové reformy v dějinách socialistického Československa.

Přednášející, pracovník VMJ Kamil Tomášek, nejprve představil přítomným základní principy hospodářského vývoje v období mezi léty 1945 a 1952 a následně osvětlil důvody, které dovedly tehdejší vládnoucí garnituru k rozhodnutí, provést roku 1953 tuto zásadní „Velkou červnovou loupež“, jež zcela zásadním způsobem zasáhla do života všech obyvatel Československa a v podstatě přes noc z nich, kvůli radikální formě výměny starých a nových peněz, udělala chudáky bez jakýchkoliv finančních rezerv.

V závěru pak byli návštěvníci seznámeni nejen s reakcí obyvatelstva na proběhlou změnu, ať už se jednalo o organizované protestní akce, či „soukromé“ vyjádření nespokojenosti od jednotlivců, ale také si díky přítomnosti K. Growky mohli reálně prohlédnout samotné bankovky, státovky a mince, platné v Československé republice jak v období před, tak v období po roce 1953.

Fotografie
20230601_181244 zm.jpg
20230601_184604 zm.jpg
loupež_web zm.jpg