Vlastivědné muzeum dokumentuje současné dění na Jesenicku – v tomto roce zemědělství a lokální produkci potravin

Vlastivědné muzeum dokumentuje současné dění na Jesenicku – v tomto roce zemědělství a lokální produkci potravin

05.06.2023
Jedním z cílů muzeí není pouze shromažďovat a uchovávat ve sbírce doklady doby dávno minulé, ale mělo by se zároveň alespoň v určité míře pokusit dokumentovat i současnost pomocí aktuálních dokumentů a předmětů, ideálně v soubornější a ucelenější kolekci. Ta se do budoucna může stát základem jak pro výzkum konkrétní oblasti lidské činnosti, tak i případně – po uplynutí dostatečného časového odstupu – k případnému zařazení do muzejní sbírky.

V rámci desetiletého cyklu rozděleného ročně podle jednotlivých oborů připadla na rok 2023 dokumentace místního zemědělství a produkce lokálních potravin. Vlastivědné muzeum Jesenicka tímto srdečně vyzývá ty, kteří mají s touto oblastí co do činění, aby neváhali oslovit muzeum s poskytnutím informací, dokumentů, či dokonce přímo specifických výrobků a pomohli uchovat svědectví o své činnosti pro následující generace.

Kontakt na kurátora: Mgr. Jan Petrásek, +420 775 457 181, historik@muzeumjesenik.cz