Rejvízská hornatina pohledem geografa

Rejvízská hornatina pohledem geografa

25.05.2023
Dne 25. května proběhla v Rytířském sále Vodní tvrze přednáška Mgr. Pavla Rušara o problematice Rejvízské hornatiny pohledem geografa.

Přednášející přiblížil zájmovou oblast z hlediska humánní i sociální geografie, zaměřil se ale na fyzickogeografické charakteristiky oblasti. Zmínil geomorfologické, hydrologické, meteorologické i biogeografické zajímavosti a neopomněl ani krátký exkurz do pedogeografie. Ve druhé části přednášky pak přiblížil využití moderních, zejm. satelitních technologií při studiu této části Zlatohorské vrchoviny. Návštěvníci se mohli seznámit s vývojem vegetace v posledních letech či např. s vývojem kvality vody v Mechovém jezírku, a to vše díky technologiím dálkového průzkumu Země.

Přednášku navštívilo 25 návštěvníků; těm, kteří návštěvu nestihli, se dostane ještě druhé příležitosti v listopadu tohoto roku v rychlebské Tančírně.