Přednáška o nejstarších ikonografických znázorněních jesenického regionu

Přednáška o nejstarších ikonografických znázorněních jesenického regionu

19.06.2023
Ve čtvrtek 15. června 2023 proběhla v Rytířském sále Vodní tvrze přednáška Mgr. Jana Petráska věnující se nejstarším ikonografickým znázorněním lokalit v našem regionu.

Přednáška po krátkém úvodu nastiňujícím historii a vývoj zobrazení měst v podobě vedut přešla ke stěžejní části výkladu, věnující se osobě F. B. Wernera a jeho celoživotnímu zachycování míst tehdejší Evropy v první polovině 18. století. Důraz byl ovšem kladen na jeho rukopisné zachycení slezských lokalit, především v naší, tj. jižní části niského knížectví. Absenci jeho zpodobnění města Jeseník nahradilo představení vyobrazení našeho města, (znovu)nalezené před několika málo lety a pocházející z válečného deníku K. A. Lotrinského.

Závěrem přednášky byla posluchačům představena další obrazová zachycení města a lázní, která se po více než půlstoleté odmlce začala v souvislosti s rozvojem lázní opět vyhotovovat.

Fotografie
20230615_181406.jpg
20230615_183345.jpg
Plakát_Petrásek _přednáška.jpg