Dvě muzea Olomouckého kraje spojí síly (nejen) v oblasti kreativního vzdělávání a muzejní pedagogiky

Dvě muzea Olomouckého kraje spojí síly (nejen) v oblasti kreativního vzdělávání a muzejní pedagogiky

11.05.2023
Vlastivědné muzeum Jesenicka a Vlastivědné muzeum v Olomouci budou od druhé poloviny roku 2023 spolupracovat intenzivněji než doposud. Zaměří se na příklady dobré praxe a spolupráci v oblasti vzdělávacích programů, virtuální reality a umělé inteligence. Cílem spolupráce bude i zvýšení šancí při získávání dotací a grantů z národních a nadnárodních zdrojů.

S projektem zaměřeným na přenos poznatků získaných ve vzdělávacích programech VMJ obohacených o zkušenosti VMO v oblasti umělé inteligence, virtuální reality a péči o kulturní dědictví se obě instituce již letos pokusí uspět v rámci Národního plánu obnovy, a to v dotačních programech určených pro rozvoj kulturního a kreativního sektoru v ČR.