Workshop kreativního vzdělávání Inovačního centra Olomouckého kraje

Workshop kreativního vzdělávání Inovačního centra Olomouckého kraje

10.05.2023
Cílem dvoudenního workshopu bylo představení východisek a praxe Kreativního vzdělávání. Workshop prakticky uchopil teoretické koncepty kreativního učení, které používá Společnost pro kreativitu ve vzdělávání (kreativní návyky myšlení, vysokofunkční prostředí k učení, designový proces a participativní proces), a nabídl je pedagogům, umělcům i muzejníkům.

Dalším cílem workshopu se stalo navázání kontaktů mezi umělci a školami a vyzkoušení možné spolupráce mezi kreativcem a učitelem. Zásadní pro účast na workshopu bylo zapojení více pedagogů z jedné školy a podpora v účasti na projektu od vedení školy. Vlastivědné muzeum Jesenicka ke k přípravě projektu připojilo v rámci snah o zkvalitnění muzejní edukace a posílení vazeb mezi školstvím a kulturou na regionální úrovni.

Fotografie
Workshop kreativního vzdělávání Inovačního centra Olomouckého kraje
Workshop kreativního vzdělávání Inovačního centra Olomouckého kraje
Workshop kreativního vzdělávání Inovačního centra Olomouckého kraje
Workshop kreativního vzdělávání Inovačního centra Olomouckého kraje
Workshop kreativního vzdělávání Inovačního centra Olomouckého kraje